Disclaimer Op deze website geeft van Waard dakbedekkingen haar gebruikers toegang tot  informatie over vraag en aanbod op het gebied van dakbedekkingen, daktuinen en overige mogelijke diensten, steeds naar beste vermogen, op basis van de meest  actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt  betracht, kan van Waard dakbedekkingen  geen garanties geven over de juistheid  en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties die particulieren of  bedrijven op basis van de door van Waard dakbedekkingen verstrekte informatie  ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid. Van  Waard dakbedekkingen aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Van  Waard dakbedekkingen  is niet aansprakelijk voor geleverd werk en verdere  gevolgen die voortkomen uit geplaatste offerteaanvragen.  Deze disclaimer is van  toepassing op de inhoud en het gebruik van de van Waard dakbedekkingen   website. Van Waard dakbedekkingen  behoudt zich te allen tijde het recht voor de  website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan  te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website  aanvaardt de gebruiker deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze  website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat van Waard  dakbedekkingen geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan van Waard dakbedekkingen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites